BINDKRACHT

Wie gaat mee de uitdaging aan?

Omdat  we  dankbaar zijn voor alle business die in de loop der jaren onze  kant op kwam, geloven, we dat het tijd is om iets terug te geven. Niet alleen aan onze klanten, maar ook aan de gemeenschap.

We besloten om een lokaal project te ondersteunen.

Maak kennis met Nadia, moeder van Sarah mentaal 8 jaar, in  het lichaam van een 24-jarige jonge dame.

“Leven met een kind dat mentaal nooit volwassen zal worden is een moeilijke uitdaging. Als ouder sta je  24/7 paraat. Je weet ook dat je kind er nooit « uit zal groeien ». Sarah is groot geworden,  maar in haar hart en geest is ze nog steeds een lief 8-jarig meisje , met  verminderde capaciteiten, dat veel gespecialiseerde zorg vraagt.   In Vlaanderen wachten meer dan 18.000 burgers met allerlei handicaps op de financiële zorg die de overheid ons heeft toegezegd. Sommigen van ons wachten al verschillende  jaren en hebben nog steeds niets ontvangen.  Gelukkig hebben sommigen onder ons al wel de loopgraven van de bureaucratie overwonnen. Vandaag krijgen we  een jaarlijkse toelage, waardoor het leven van onze gehandicapte geliefden leefbaarder en gemakkelijker wordt.  Zoals we allemaal weten, vraagt speciale zorg handenvol geld. Een gewoon salaris volstaat niet om alle kosten te dekken. Je hebt ergens financiële steun nodig. De Covid 19 pandemie maakte het ons ook niet makkelijker.   Bovendien maken lange wachtlijsten het uiterst moeilijk om je  kind in een  gespecialiseerde opvang of instelling te huisvesten, zodra hij of zij 21 is. Beu met de zoektocht naar een plek in de bestaande huisvesting , hebben mijn partner en ik, samen met de ouders van 11 andere kinderen, besloten om zelf een thuis te bouwen voor onze volwassen kinderen met een verstandelijke en / of lichamelijke handicap. Samen met de medewerkers van 2 gespecialiseerde organisaties beheren wij de zorg voor onze kinderen zelf, 24/7.   We hebben een organisatie opgericht : vzw. Bindkracht. We kochten een huis dat we nog aan het opknappen zijn onze12 volwassen gehandicapte kinderen een echte thuis krijgen voor de rest van hun leven. Hun mentale  leeftijden  variëren van een 6 maanden oude baby tot die van kinderen van 4, 6 of 8 jaar oud. Sommige van onze kinderen hebben ook fysieke problemen. Niet elk kind heeft het geluk om overheidssteun te ontvangen, zoals uitgelegd .  Wij houden ons aan het solidariteitsbeginsel: ieder kind heeft recht op dezelfde kwaliteit van de zorg.   En op een van die dagen, toen alles tegen je lijkt te werken, kreeg ik een telefoontje van Veerle. We kennen elkaar uit een ver verleden.   Veerle vertelde me dat ze van plan was om ons project te ondersteunen met haar bedrijf The 3House. Haar aanbod om € 30,- per verkochte doos van hun coachingspel “The Coach’s Magic Box” te doneren is een geschenk uit de hemel.   Om je een idee te geven hoeveel geld we nodig hebben om te zorgen voor onze 12 volwassen zonen en dochters, die allemaal hun zeer specifieke behoeften hebben, zal ikjeu enkele cijfers geven:
  • Om onze medewerkers te kunnen betalen ( 24/7 zorg is nodig) hebben we een jaarlijkse € 80.000,- extra nodig bovenop de steun van de overheid die we ontvangen.
  • We leenden om het huis te kopen. Om het volledig aan te passen en aan hun behoeften te laten voldoen, zijn we op zoek naar nog eens € 300.000,-.
De financiële druk is enorm. Normaal gesproken zamelen we elk jaar geld in door initiatieven te nemen zoals « Een zomercafé », of het organiseren van fietstochten of restaurantdagen. Maar Covid 19 heeft dit sinds 13 maart 2020 onmogelijk gemaakt.     We zijn dus zeer dankbaar voor het initiatief van The 3House. Thee 3House kan ons niet niet helpen tenzij jij bereid bent  The Coach’s Magic Box te kopen en /of te promoten. Durven we op uw steun en solidariteit te rekenen? Dank u bij voorbaat om het verschil te maken voor mensen met een handicap.”   Nadia. – Gregory Bateson